Stale konstrukcyjne stopowe
Przeznaczenie Gatunek w Polskich NormachOdpowiednik w ENOdpowiednik w ISO
Gatunek NormaGatunekNormaGatunekNorma
O podwyższonej wyttrzymałości09G2CuPN-86/H-84018-EN 10113-3: 1993-ISO 4950-2: 1995
09G2Cu--
15G2--
15G2ANb~P355NL1~E355E
15G2ANNb-~E390
18G2ACu--
18G2ANb~P355NL1~E355E
18G2AVCu~P460N~E460
18G2AV~P460N~E460
18G2A--
18G2--
Walcowana termomecha-nicznie do obróbki plastycznej na zimnoS315MCPN-EN 10149-2: 2000S315MCEN 10149-2: 1996-ISO 6930: 1983
S355MCS355MCFeE355
S420MCS420MCFeE3420
S460MCS460MC-
S500MCS500MCFeE3490
S550MCS550MCFeE3560
S600MCS600MC-
S650MCS650MC-
S700MCS700MC-
Normalizowana przeznaczona do obróbki na zimnoS260NCPN-EN 10137-2: 2000S260NCEN 10149-3: 1995-ISO 6930: 1983
S315NCS315NC-
S355NCS355NC-
S420NCS420NC-
O podwyższonej wyttrzymałości ulepszane cieplnieS460QPN-EN 10137-2: 2000S460QEN 10137-2: 1996-ISO 4950: 1995
S460QLS460QLE460-E
S460QL1S460QL1-
S500QS500Q
S500QLS500QLE500-E
S500QL1S500QL1-
S550QS550Q-
S550QLS550QLE550-E
S550QL1S550QL1-
S620QS620Q-
S620QLS620QL-
S620QL1S620QL1-
S690QS690Q
S690QLS690QLE690-E
S690QL1S690QL1-
S890QS890Q-
S890QLS890QL-
S890QL1S890QL1-
S960QPN EN 10149-3: 2000S960QEN 10149-3: 1995-
S960QLS960QL-
O podwyższonej wytrzymałości utwardzana wydzieleniowoS500APN-EN 10137-3: 2000S500AEN 10137-3: 1995-ISO 4950: 1995
S500ALS500AL-
S550AS550A-
S550ALS550AL-
S620AS620A-
S620ALS620AL-
S690AS690A-
Maszynowa do ulepszania cieplnego38CrS2PN-EN 10083-1+A1: 199938CrS2EN 10083-1: 199637Cr2EISO 4954: 1993
46CrS246CrS246Cr2E
34CrS4-34CrS4ISO 630: 1995
37CrS4-37CrS4
41CrS4-41CrS4
25CrMoS4-25CrMoS4
34CrMoS4-34CrMoS4
42CrMoS4-42CrMoS4
Do określonego zastosowania16HSNPN-88/H-84023/05-EN 10083-1: 1996-ISO 630: 1995
22G2SA--
18G2AAPN-89/H-93028/A1: 1997-E355
25HGNMA--
Na walcówkę i pręty walcowane na gorąco20HNMAPN-H-93028/A1: 1997~20NiCrMo2-2EN 10084: 1998~20NiCrMo2ISO 683-11: 1987
23GHNMA--
23G2NMHA--
23GHNMVTA-
23G2NMHVTA--
Do nawęglania15HGMPN-89/H-84030/02~18CrMo4EN 10084: 1998~18CrMo4ISO 683-11: 1987
15HGN~18NiCr5-4-
15HN~17CrNi6-6-
15H~17Cr3~C16E4
16HG16MnCr516MnCr5
17HGN~16NiCr4-
17HNM~18CrNiMo7-617NiCrMo6
18GM~18CrMo4~18CrMo4
18HGT--
18H2N2--
20HG20MnCr5~18CrMo4
20HNM~20NiCrMo2-2~20NiCrMo2-2
20H~20Cr4~20Cr4
22HNM~20NiCrMo2-2~20NiCrMo2-2
Do azotowania25H3MPN-89/H-84030/03~31CrMo12EN 10084: 1998~31CrMo12ISO 683-1: 1987
33H3MF--
38HMJ~41CrA1Mo7~41CrA1Mo7-4
Do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego20HGSPN-89/H-84030/04-EN 10083-1: 1991-ISO 683-1: 1987
25HGS--
25HM~25CrMo4~25CrMo4
30G2~28Mn6~28Mn6
30HGS--
30HM~25CrMo4~25CrMo4
30H~34Cr4~34Cr4
34HNM~34CrNiMo6~34CrNiMo6
35HGS--
35HM~34CrMo4~34CrMo4
35SG--
36HNM36CrNiMo436CrNiMo4
37HGNM--
37HS--
38HNM--
40HM~42CrMo4~42CrMo4
40HNMA--
40H2MF--
Do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego40HPN-89/H-84030/0441cR4EN 10083-1: 199141cR4ISO 683-1: 1987
45G2--
45HNMF--
45HN2A--
45HN--
45H~41Cr4~41Cr4
50H--
Do ulepszania cieplnego z borem20MnB5PN-89/H-84030/0420MnB5EN 10083-3: 1995-ISO 683-1: 1987
30MnB530MnB5-
38MnB538MnB5-
27MnCrB5-227MnCrB5-2-
33MnCrB5-233MnCrB5-2-
39MnCrB6-239MnCrB6-2-
Na ciśnieniowe zbiorniki stałe28Mn6PN-H-93011:1998-EN 10083-3: 1995-ISO 683-1: 1987
30G2F--
34CrMo4--
Drobnoziarnista spawalnaS420NPN-H-93011:1998S420NEN 10113-2: 1993E420ISO 4950-2: 1995
S420NLS420NLE420
S460NS460N-
S460NLS460NLE420
Trudno rdzewiejąca08HAPN-83/H-84017-EN 10155: 1993-ISO 4950-2: 1995
10H--
10HA--
10HAV--
10HAVP--
10HNAP-~HSA355W1ISO 5952
12HNANb--
S235J0WPN-EN 10155: 1997S235J0W-
S235J2WS235J2W-
S355J0WS355J0WFeE490ISO 6390
S355J0WPS355J0WP-
S355J2G1WS355J2G1WHSA355W1ISO 5952
S355J2G2WS355J2G2W-
S355J2WPS355J2WP-
S355K2G1WS355K2G1W-
S355K2G2WS355K2G2W-
Sprężynowa (resorowa)40S2PN-74/H-84030-EN 10083-1: 1991-ISO 683-1: 1987
45S--
50HF51CrV451CrV4
50HG-~55Cr3ISO 683-14: 1992
50HS--
50S250Si7EN 89: 1971-
50S--
55S255Si7EN 10132-4: 1997~59Si7
60SGH--
60SG60Si7EN 89: 1971-
60S2A~60Si7-
60S260Si7-
Do nawęglania12HN3APN-72/H-84035~15NiCr3EN 10084: 1998~15NiCr3ISO 683- 11: 1987
12H2N4A--
18H2N4WA--
20H2N4A--
Do ulepszania cieplnego20HN3APN-72/H-84035-EN 10083-1: 1991-ISO 683-1: 1987
25H2N4WA--
30HGSNA--
30HN2MFA--
30HN3A--
30H2N2M30CrNiMo830CrNiMo8
37HN3A--
65S2WA--
Specjalna do ulepszania cieplnego25CrMo4PN-EN 10083-1: 199725CrMo4EN 10083-1: 199125CrMo4ISO 683-1: 1987
30CrNiMo830CrNiMo830CrNiMo8
34Cr434Cr434Cr4
34CrMo434CrMo434CrMo4
34CrNiMo634CrNiMo634CrNiMo6
36CrNiMo636CrNiMo636CrNiMo6
36NiCrMo1636NiCrMo16-
37Cr437Cr437Cr4
38Cr238Cr2-
41Cr441Cr441Cr4
46Cr246Cr2-
51CrV451CrV451CrV4
42CrMo442CrMo442CrMo4
50CrMo450CrMo450CrMo4
Specjalnaspawalna na urządzenia ciśnienioweP460NPN-EN 10028-3: 1996P460NEN 10028-3: 1992P460TNISO 9328-4: 1991
P460NHP460NHP460TN
P460NL1P460NL1PL460TN
P460NL2P460NL2-
Określonego zastosowania na rury19GFAPN-89/H-84023/07-EN 10028-3: 1992-ISO 683-1: 1987
20GB--
32HA-~34Cr4

Legenda:

” –  ” oznacza, że w normach europejskich bądź międzynarodowych nie występuje dany gatunek materiału.

” ~ ” oznacza, że gatunek stali występujący w normach europejskich lub międzynarodowych różni się składem chemicznym od gatunku materiału występującego w normach europejskich.