Stal nierdzewna posiada coraz szersze zastosowanie w przemyśle i życiu codziennym. Wynika to z jej bardzo pożądanych własności i cech użytkowych. Na pierwszym miejscu należy postawić odporność na działanie agresywnego środowiska, które wpływa destrukcyjnie na wiele elementów maszyn, urządzeń czy przedmiotów używanych na co dzień. Ponadto stal nierdzewna jest doskonała jako materiał dekoracyjny, ponieważ daje się wypolerować do lustrzanego połysku. Dzięki temu jest stosowana w architekturze, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Wyroby ze stali nierdzewnej są stosowane wszędzie tam, gdzie jest wymagana higiena, gdzie jest kontakt z żywnością, chemikaliami czy środowiskiem korozyjnym. Wykonuje się z niej blachy, rury, taśmy, profile, pręty oraz różnego rodzaju odkuwki (swobodnie kute lub matrycowe, w zależności od zapotrzebowania). Odkuwki są wykorzystywane w produkcji elementów armatury, w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym, spożywczym, morskim, itp.

Produkujemy odkuwki matrycowe ze stali nierdzewnych w gatunkach 1.4021 (2H13), 1.4028 (3H13), 1.4301 (0H18N9), 1.4541 (1H18N9T), w zakresie od 0,5 kg do 50 kg, w zależności od kształtu i stopnia skomplikowania. Możliwe jest wykonanie odkuwek z innych gatunków stali odpornej na korozję, po uzgodnieniu.

Odkuwki swobodnie kute są wykonywane w postaci pierścieni, krążków, wałków stopniowanych, itp. w zakresie od kilku do kilkuset kilogramów. Kształt i wymiary są każdorazowo uzgadniane z odbiorcą. Posiadamy możliwość wstępnej obróbki mechanicznej.

Zakres gatunków stali jak dla odkuwek matrycowych.