Pręty kute są stosowane tam, gdzie wymaga się odpowiednich własności mechanicznych i struktury materiału, których nie mogą spełnić pręty walcowane. Są to różnego rodzaju wałki, łączniki, drążki, trzpienie, tłoki, itp. Kształt przekroju poprzecznego jest uzależniony od zastosowania. W uzasadnionych przypadkach pręty stanowią materiał wstępny do produkcji kostek i krążków. Wykonanie pręta w długości wielokrotnej i pocięcie go przy pomocy piły obniża koszt produkcji tych wyrobów.